about

PHOTO BY : Jakub Gráf | @zahorizont

SLOVENSKY : 
Tento blog si založila v lete roku 2011, ako možnosť ukázať svetu, že jej existencia jedného dňa zmení svet... Viac ako ročná pauza v období 2016 - 2017 jej umožnila v rozvíjanie v sebapoznaní a nájsť nový životný smer. Áno, je to kučeravá optimista s gigantickými snami. No pre začiatok, vitajte na jej blogu s názvom THE WORLD BY KEJMY. Tí, ktorí ju ešte nepoznajú, volá sa KEJMY TATRANSKÁ, má 23 rokov a pochádza z neveľkého mesta na východnom Slovensku - Prešova. Jej momentálne sústredenie myšlienok sa odohráva v ďalšom nemalom meste v Českej republike - Liberci, kde sa snaží naučiť sa, ako preraziť v odevnom priemysle a ukončila prvý vysokoškolský stupeň s bakalárskym titulom, no jej cesta a štúdium ďalej pokračuje. Na tomto blogu nájdete, že si rada veci vyrába sama a po svojom, že rada fotí, že jej myšlienky občas hraničia s bláznovstvom, a že svet môže byť oveľa krajší, ak máte úsmev na perách!

ENGLISH :
She established this blog in summer in 2011 as an opportunity to show the word that her existenstion will change the world one day... She made a longer then a year break in the season 2016 - 2017, which helped her to develop her self-knowledge and to find a new life direction. Yes, she is a curly optimist with gigantic dreams. But for the beggining welcome to her blog titled THE WORLD BY KEJMY. Those who have not already known her, her name is KEJMY TATRANSKA, she is 23 years old and she comes from modest town in eastern Slovakia - Presov. But her current concentration of her ideas takes place in another modest town in Czech Republic - Liberec, where she tries to learn how to break through the fashion industry and where she ended her study with the bachelor titel, but her path of learning continues. On this blog you can that she likes to do things by herself, that she likes taking pictures, that her thoughts sometime border with a craziness, and that the world can be much prettier if you have a smile on your face!


Share
Tweet
Pin
Share