aboutSLOVENSKY : 
Tento blog si založila v lete roku 2011, ako možnosť ukázať svetu, že jej existencia jedného dňa zmení svet... Áno, je to kučeravá optimista s gigantickými snami. No pre začiatok, vitajte na jej blogu s názvom THE WORLD BY KEJMY. Tí, ktorí ju ešte nepoznajú, volá sa KEJMY TATRANSKÁ, má 21 rokov a pochádza z neveľkého mesta na východnom Slovensku - Prešova. Jej momentálne sústredenie myšlienok sa odohráva v ďalšom nemalom meste v Českej republike - Liberci, kde sa snaží naučiť sa, ako preraziť v odevnom priemysle. Na tomto blogu nájdete, že si rada veci vyrába sama a po svojom, že je vášnivou nákupnou maniačkou, že rada fotí, že jej myšlienky občas hraničia s bláznovstvom, a že svet môže byť oveľa krajší, ak máte úsmev na perách!

ENGLISH :
She established this blog in summer in 2o11 as an opportunity to show the word that her existenstion will change the world one day... Yes, she is a curly optimist with gigantic dreams. But for the beggining welcome to her blog titled THE WORLD BY KEJMY. Those who have not already known her, her name is KEJMY TATRANSKA, she is 20 years old and she comes from modest town in eastern Slovakia - Presov. But her current concentration of her ideas takes place in another modest town in Czech Republic - Liberec, where she tries to learn how to break through the fashion industry. On this blog you can that she likes to do things by herself, that she is impassioned shooping maniac, that she likes taking pictures, that her thoughts sometime border with a craziness, and that the world can be much prettier if you have a smile on your face!


INSTAGRAM

Instagram

FACEBOOKGOOGLE FRIEND CONENT